Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Toimintakertomus vuodelta 2017

 

Ilveskodin (Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sr) sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville.

Toiminta Ilveskodissa alkoi vuonna 1991 ja Ilvesmajassa 1996. Säätiö on hankintalain mukainen sidosyksikkö, jonka hankintayksikköjä ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Valtiokonttori. Säätiö on osa Hämeenlinnan kaupunkikonsernia ja kaupungin strateginen säätiö.

Pääosa Ilveskodin toiminnasta oli edelleen Valtiokonttorin sopimuksen mukaista sotiemme veteraanien hoitoa ja kuntoutusta. Ilveskodin ja Hämeenlinnan kaupungin välinen yhteistyö perustuu vuosittain tehtävään palvelusopimukseen.

Ilveskoti toimii aktiivisesti sotiemme veteraanien ja muiden ikäihmisten kuntoutuksen ja hoidon kehittämisessä sekä Oma Hämeen eri työryhmissä, joissa rakennetaan kuntoutuksen palvelujärjestelmää tulevaan maakunnan Soteen.  

Uutena palveluna aloitti valinnanvapauskokeilun mukainen terveysasema maaliskuussa 2017. Kokeilu on Ilveskodissa pienimuotoinen, mutta tärkeä siksi, että se on ensimmäinen konkreettinen osa tulevaa sotea ja myös tärkeä oppimisprosessi Ilveskodille.

Ilveskoti liittyi Kanta-Hämeen Effica- sairauskertomusjärjestelmään ja muutos on suuresti helpottanut yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon suuntaan.

Ilveskodissa on hyvä asiakas- ja työntekijätyytyväisyys ja palvelulla hyvä vaikuttavuus. Henkilökunnan osaaminen sekä tilat ja laitteet vastaavat hoidon ja kuntoutuksen vaatimuksia.

Tulevaisuuden visiona on, että Ilveskoti on kuntoutuksen palveluntuottaja maakunnassa.